# Siyu Li

tytuł pracy kierunkowej
Oksymoron
tytuł pracy uzupełniającej
All seasons
tytuł pracy pisemnej
Problemy kulturowe w dobie nowych mediów i trudności w rozwoju mediów papierowych
PRACA MAGISTERSKA

# Siyu Li

promotor  pracowni kierunkowej
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent
dr hab. Andrzej Wasilewski, prof. nadzw.

 
tytuł pracy kierunkowej
Oksymoron
 
Cykl plakatów stanowi wizualną interpretację uniwersalnych pojęć, które definiują funkcjonowanie jednostki w Chinach. Utrzymane w minimalistycznej estetyce prace obrazują hasła takie jak Samotność, Koniec, Wspomnienia, czy Konflikt.  

tytuł pracy uzupełniającej
All seasons
 
Prace malarskie zrealizowane pod kierunkiem dr hab. Bartłomieja Otockiego, prof. nadzw. przedstawiają natomiast wyimaginowaną krainę, pełną żywych barw i fantastycznych stworzeń, do której zarówno sam artysta, jak i odbiorca prac, może się przenieść w chwilach zwątpienia. Artysta jako twórca jest bowiem w stanie nie tylko odtwarzać, czy reinterpretować rzeczywistość, ale również tworzyć ją na nowo.

tytuł pracy pisemnej
Problemy kulturowe w dobie nowych mediów i trudności w rozwoju mediów papierowych

 

  

zamknij