# Teresa Otulak

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
real things pass.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
real things never pass.
tytuł pracy teoretycznej:
Ambiwalencja Rzeczywistości Wirtualnej - od immersji do zawieszenia funkcji Pana.
PRACA LICENCJACKA

# Teresa Otulak

Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Agnieszka Grodzińska
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
real things pass.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
real things never pass.
tytuł pracy teoretycznej:
Ambiwalencja Rzeczywistości Wirtualnej - od immersji do zawieszenia funkcji Pana.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej) i opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca dyplomowa Teresy Otulak stanowi analizę procesów, na które wpływ ma rozwój nowych technologii. Mechanizmy charakterystyczne dla współczesnych zmian, które zostały poddane artystycznej analizie to:
scroll,
scan,
strobe.
W efekcie praca dyplomowa Otulak składa się z 3 części: filmu oraz dwóch instalacji, w których niezwykle istotną rolę pełni światło, chwilami całkowicie zanikające i pozostawiające jedynie czarną przestrzeń. Wszystkie części testują wytrzymałość odbiorcy, nie dając pewności, co jest realne, a co nie.
zamknij