# Uladzimir Pazniak

tytuł pracy kierunkowej
Inochód. Jednoczesne stawianie obu nóg lewych
tytuł pracy uzupełniającej
Mamo, teraz to naprawdę będzie ostro.
tytuł pracy teoretycznej
Gesty politycznego wyobrażenia.
PRACA MAGISTERSKA

# Uladzimir Pazniak

promotor  pracowni kierunkowej
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.
recenzent
dr Anna Orlikowska

 
tytuł pracy kierunkowej
Inochód. Jednoczesne stawianie obu nóg lewych
 
Instalacja o tytule Inochód to wizualny dokument socjalnej utopii, obracający się wokół przełomowych artystycznych praktyk awangardowych. Instalacja składa się z takich elementów jak: szafy-witryny, gabloty z drzewcem, gabloty z drewnianymi wiórami, makiety architektonicznej, liter na drzewcach i modeli moich prac. Służąca rewolucji artystyczna praktyka nabierała charakteru politycznego; dynamicznie i nieuchronnie przybierając formę propagandy politycznej. Nie ograniczała się tylko do reprezentacji obecnej władzy, ale i zaczynała uczestniczyć w walce o władzę. Możemy to dostrzec w trajektorii transformacji rosyjskiej awangardy na etapie przejścia do realizmu socjalistycznego.
Na podstawie krótkiej instrukcji i rysunków, umieszonych w uzupełnieniu do popularnego magazynu z 1925 roku o tytule „Sztuka w życiu codziennym”, zrealizowałem kilka projektów, łącząc je między sobą w jeden dokument historyczny. Oparłem się na projektach zrobionych przez studentów i absolwentów artystycznej uczelni Wchutemas, które już w pierwotnym założeniu były nie tyle wzorem, co raczej miały na celu wzbudzać u odbiorcy aktywność, pomysłowość i artystyczne myślenie. Prostota, racjonalność oraz zgodność z trybem życia pracowników, a zarazem świeża i jaskrawa dekoracyjność były podstawowymi założeniami, według których projektowano awangardową rzecz.  Potem jednak owa rzecz, wchodząc w pole propagandy, ulegała zmianie w znak ideologiczny. Inochód to jeden z paradoksalnych sposobów poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych, polegający na unoszeniu jednocześnie obu kończyn z jednej strony ciała. Używając tego słowo jako tytułu do instalacji, zaznaczam polityczną pozycję artystów, do których odnoszę się w swojej praktyce.

tytuł pracy uzupełniającej
Mamo, teraz to naprawdę będzie ostro.
 
tytuł pracy teoretycznej
Gesty politycznego wyobrażenia.

  


zamknij