# Weronika Potepa

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Spinacz
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Spinacz
tytuł pracy pisemnej:
White box galerii czy black box teatru? Terytorium tańca współczesnego
PRACA LICENCJACKA

# Weronika Potepa

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. Kami Kuskowski
promotor z wybranej pracowni:
dr Zbigniew Rogalski
promotor pracy pisemnej:
dr Małgorzata Kaźmierczak
recenzent:
dr Olga Lewicka
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Spinacz

Praca powstała zainspirowana sytuacją, w której znalazłam się na 3 roku studiów – musiałam jednocześnie pracować i studiować. Drugim elementem było moje poszukiwanie w obszarze tańca, choreografii oraz ich związków ze sztukami wizualnymi. Pojawiło się pytanie: jak namalować choreografię? – odpowiedzią na nie jest seria 4 obrazów, uproszczonych planów pięter budynku, w którym pracuję. Barwą zaznaczam na nich swoją obecność. W tej samej przestrzeni, którą pokazuję na obrazach nagrane zostały filmy. Pierwszy z nich, na którym tańczę jest manifestem potrzeby ruchu, tańca i luzu w moim życiu zawodowym. Drugi, nagrany z perspektywy WebCamu pokazuję mnie, wykonującą pracę. Trzeci, ostatni element to rzeźba – instalacja z dużej ilości rozprostowanych, ułożonych spinaczy. Instalacja jest interaktywna, widzowie w trakcie ekspozycji mogą dodawać do niej rozprostowane przez siebie spinacze.
 
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Spinacz

tytuł pracy pisemnej:
White box galerii czy black box teatru? Terytorium tańca współczesnego
zamknij