# Zuzanna Klein

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Krajobraz . Krajobraz.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Krajobraz . Krajobraz.
tytuł pracy teoretycznej:
Procesualność i cielesność twórcy w procesie malarskim.
PRACA LICENCJACKA

# Zuzanna Klein

Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr Szymon Piotr Kubiak
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Krajobraz . Krajobraz.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Krajobraz . Krajobraz.
tytuł pracy teoretycznej:
Procesualność i cielesność twórcy w procesie malarskim.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Dla Zuzanny Klein cielesność obrazu stanowi punkt wyjścia do rozważań nad czasem w kontekście doświadczenia pamięci. Wybór medium malarskiego w odniesieniu do problematyki cielesności i czasu w procesie twórczym jest uzasadniony faktem, że akt twórczy w obrębie medium malarskiego wymaga szczególnej pracy z ciałem i odwołuje się do wspomnień przechowywanych nie tylko w pamięci, ale i w ciele.
Klein odnosi się do doświadczenia podróży i percepcji krajobrazu widzianego zza szyby, zmiennego i postrzeganego coraz częściej jak film. Krajobraz stanowi dla niej archetyp obrazu, który jej zdaniem najlepiej odnosi się do pamięci.
Proces malowania przez Klein cyklu pt.: "Krajobraz . Krajobraz" był procesem odtwarzania z pamięci jednego obrazu, przez co powstałe obrazy przypominają klatki filmowe, nie-identyczne ze względu na brak pełnej kontroli nad własnym ciałem przez autorkę, a także ze względu na niedoskonałość jej pamięci.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Dzięki technologii i medium wideo Zuzanna Klein dokonała manipulacji w przedstawieniu krajobrazu dotyczącej czasu i przestrzeni. W efekcie postrzegamy hybrydyczne formy skonstruowane z elementów świata naturalnego, w ramach których widz dostrzega asymetryczny poruszający się element. Zastosowane przez Klein zabiegi techniczne sprawiają, że mamy do czynienia z obrazami, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy.
zamknij